MAVİ ŞEHİR

MAVİ ŞEHİR

Şehrin telaffuzu karmaşık ve zor ismi, yerel kadim berberi dilinde boynuz anlamına geliyor. Bir söylenceye göre şehri çevreleye dağlar boynuz şekline benzetilince berberiler bu adı vermişler. 

Chefchaouen ya da Chaouen ya da Xaouen latin alfebesi ile on değişik şekilde yazıldığına ve 3-4 farklı şekilde telaffuz edildiğini gördüm. Şavan, şafşavan, şefşavan, şa-u-an…Bence son yıllarda tüm dünya da tanundığı haliyle akılda tutun yeter. Mavi Şehir.

 

Fas’ın nazar boncuğu diyorum ben, Akdeniz’e paralel Rif dağlarının üzerinde. Fas coğrafyasının kuzey batısında. Bizim Torosların hemen ardına düşen yüksek dağlar arasında yer alan yaylalara kurulu yörük kasabaları gibi bir konum. 

 

İlk yerleşim 1415 gibi ardından Granada ‘da savaşmış komutan Ali ibn Raşid El Alami tarafından adeta bir sığınak olarak kurulmuş. Endülüs de savaşı kaybedip evlerini terk eden halklara bir sığınak oluşturmuş Alami. Savaş ve yaşananların ağırlığından olsa gerek şehre Hristiyanların girmesi yasaklanmış. Enteresandır elde ettikleri bir tür özerklik ile yönetmişler yüzlerce yıl şehir hayatını ve bu kurala 20. Yüzyıla kadar sadık kalmışlar. 

 

Dünya dan ve bir çok geşilmeden uzak durmuş adeta saklanmışlar yüzyıllarca. İlk defa Hristiyan seyyah Charles de Foucauld 1883 yılında Yahudi bir tüccar olarak tanıtmış kendini ve ilginç ve kendine yasak şehri  gezmiş ve anlatmış.

Yirminci yüzyıl başında İspanyollara bırakılan bölgede kalmış, işgale karşı direnişin ağırlık merkezlerinden biri olmuş. Ancak 1920 ‘de İspanyol bölgesine dahil olmuş.

Şehrin medinasın da ortaçağdan kalma onlarca camii, türbe ve zaviyenin yanında ortaçağın sade mimarisi ile alta alta üst üste inşa edilmiş mavi badanalı ev yer alır. 

Şehre en güzel giriş noktası, sırtını yasladığı tepede kurulu olan köprü ve medine kapısıdır. 

Sabah erkenden çamaşır yıkamaya gelir kadınlar köprünün altına kurulu barınak sabah dedikodularının alındığı verildiği merkeze döner. 

Kapıdan girdikten sonra 500 metre kadar düz ardından sol tarafa aşağı doğru kaybola kaybola inerseniz ulu camii nin yer aldığı ana meydana ulaşır ardından çarşıdan geçerek aşağı kapıdan şehri terk edebilirsiniz.

2 saatlik bir tur yeterli olur ve onlarca masmavi fortoğraf çekme imkanınız olur. 

2010 yılında UNESCO dünya mirası listesine alınan Mavi Şehir bugün binlerce turist ağırlamaktadır.

Gezmek için en ideal mevsim bahar aylarıdır.